Ochrona Twoich danych osobowych

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies, w Serwisie www funkcjonującym pod adresem https://samochodyzsalonu.pl

Operatorem oraz Administratorem danych osobowych jest:
FIX FORUM LIDER Sp. z o.o., Konopnica 164E, 21-030 Motycz

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: iod@citroen.lublin.pl;

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera,
 • Obsługa zapytań przez formularz,
 • Prezentacja oferty lub informacji,
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych dane cookie (tzw. “ciasteczka”),
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Dane osobowe użytkowników strony internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.

W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@citroen.lublin.pl

Polityka prywatności – przetwarzanie danych osobowych

Serwis przetwarza dane osobowe użytkowników za pomocą następujących funkcji:

 • Zgłoszenie chęci otrzymania oferty co jest w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Formularz kontaktowy wymaga podania następujących danych: adresu e-mail. Fakultatywnie istnieje również , możliwość podania dodatkowych danych : imię, nazwisko, numer telefonu.
 • Subskrypcji newslettera. Formularz subskrypcji wymaga podania następujących danych: imię, adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu podczas korzystania z jego funkcjonalności jest:

 • w przypadku zgłoszenia chęci otrzymania oferty – wyrażona zgoda oraz podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy;
 • w przypadku usługi Newslettera – wyrażona zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: https://home.pl

Newsletter

Zapisując się na newsletter samochodyzsalonu.pl stajesz się subskrybentem.

Wypis z subskrypcji jest równoznaczny z usunięciem danych użytkownika z bazy.

Polityka prywatności – retencja danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone przez stronę internetową będą przetwarzane w przypadku obsługi chęci otrzymania oferty oraz usługi newsletter – przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Po tym okresie dane osobowe użytkowników stronę internetową mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do czasu zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług

Dane osobowe użytkowników strony internetowej są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.

Użytkownik strony internetowej ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody, użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
 • operatorzy pocztowi,
 • operator systemu mailingowego,
 • organy publiczne,
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Polityka Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies „sesyjne” lub „tymczasowe”, które są związane z sesją i są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wyjścia ze strony internetowej;
 • cookies „trwałe”, które pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika);
 • cookies podmiotów zewnętrznych (third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z Serwisem.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony samochodyzsalonu.pl w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy;
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony ze stron Serwisu.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej:

 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Firefox
 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari
 • w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwis. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

Postanowienia końcowe

Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści na tej stronie internetowej.